Thông tin khách sạn và điểm đến/

Giới thiệu về trường Cao đẳng Thương mại

Thứ năm - 13/09/2012 00:00
Trường Cao đẳng Thương mại là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ Công Thương. Trường đã có quá trình lịch sử hình thành và phát triển gần 40 năm, từ ngày 27/3/1973 đến nay.
1. Giới thiệu về trường

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực thương mại và du lịch trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam
Trường đang có hơn 150 giảng viên, trong đó trên 35% có trình độ thạc sỹ và nghiên cứu sinh. Cơ sở vật chất của Trường được đầu tư đủ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 5.000 sinh viên trên mặt bằng rộng 2,8ha tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Ngành nghề đào tạo hiện nay của Trường:
- Trình độ cao đẳng (3 năm) có 4 ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán và Tài chính - Ngân hàng. Trong năm 2012 Trường tiếp tục đăng ký mở thêm 6 ngành đào tạo mới là Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kiểm toán, Bảo hiểm.
- Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (2 năm) có 8 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp thương mại; Quản trị nhà hàng, Marketing thương mại; Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán thương mại; Kế toán khách sạn, nhà hàng.
- Trường thường xuyên mở các khóa đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo nhu cầu của các doanh nghiệp.
- Trường Cao đẳng Thương mại còn liên kết với các trường đại học khác đào tạo trình độ đại học các ngành như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng…
Với gần 40 năm tồn tại và phát triển, Nhà trường đã và đang trở thành địa chỉ đào tạo chuyên nghiệp được xã hội thừa nhận, tin cậy. Hàng chục ngàn học sinh ra trường đã và đang làm việc có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác nhau. Nhiều người đang giữ trọng trách cao trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
 Nhà trường đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Trường đã được Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
2. Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi
Tầm nhìn đến năm 2020: Trường phấn đấu  trở thành cơ sở đào tạo định hướng thị trường, được thừa nhận đạt chuẩn quốc gia.
Sứ mạng của Nhà trường: Đảm bảo cơ hội công bằng và tính đa dạng của quá trình học tập với thông điệp: “Vấn đề của người học là sự quan tâm của Nhà trường”. Theo đó, Nhà trường cam kết: Vì lợi ích của người học; Vì lợi ích của doanh nghiệp và xã hội; Vì lợi ích của mọi thành viên trong Nhà trường.
Giá trị cốt lõi
- Liêm chính và uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo;
- Người học là trung tâm, hỗ trợ và khuyến khích sự nỗ lực của người học;
- Đề cao tinh thần tự chủ và tâm huyết của mọi thành viên trong Nhà trường;
- Tôn trọng cá nhân, xây dựng môi trường thân thiện và hợp tác;
- Nêu cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và trách nhiệm.
3. Định hướng chiến lược
Đến năm 2015: Trở thành trường đại học, đào tạo nguồn nhân lực thực hành trong lĩnh vực thương mại và du lịch.
Tầm nhìn đến năm 2020: Được thừa nhận là trường đại học đạt chuẩn quốc gia.
4. Mục tiêu chiến lược đến năm 2015
Đào tạo: Tuyển sinh tăng khoảng 10% hàng năm, tăng dần quy mô đào tạo bậc cao đẳng và giảm dần bậc trung cấp, đào tạo từ 11 – 12 chuyên ngành; Thay đổi thái độ trong dạy và học, quản lý và phục vụ học sinh – sinh viên, đổi mới và hoàn thiện phương pháp giảng dạy; Hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng và thực hiện đánh giá ngoài; Hình thành hệ thống đảm bảo chất lượng; Bước đầu áp dụng và hoàn thiện đào tạo tín chỉ;  Phát triển và đạt chuẩn quốc gia về chương trình giáo dục, phát triển và cải tiến chương trình giáo dục gần với chuẩn quốc tế; Hình thành quan hệ hợp tác đào tạo với nước ngoài và thực hiện được chương trình hợp tác đào tạo.
Nghiên cứu ứng dụng: Phát triển nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Khoa, Bộ môn và trong học sinh – sinh viên; Bước đầu tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, Thành phố, tư vấn và tham gia các dự án với các tổ chức kinh tế - xã hội; Thiết lập quan hệ về đào tạo và nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp; Đảm bảo giáo trình chuyên ngành cho mỗi chuyên ngành đào tạo.
Dịch vụ: Tư vấn, cung ứng dịch vụ cho học sinh - sinh viên, hình thành trung tâm tư vấn ứng dụng; Đảm bảo tài liệu cho học sinh - sinh viên học tập; Thu hút các nguồn tài trợ; Phát triển thư viện điện tử; Cơ bản đáp ứng dịch vụ trong Nhà trường.
Đến năm 2020
Đào tạo: Tuyển sinh tăng khoảng 8% hàng năm, tăng dần quy mô đào tạo bậc đại học và giảm dần bậc cao đẳng, đào tạo từ 14 – 15 chuyên ngành; Đạt chuẩn đào tạo quốc gia; Chương trình giáo dục đạt chuẩn Châu Á; Hợp tác đào tạo và công nhận kết quả lẫn nhau với một số trường ngoài nước.
Nghiên cứu ứng dụng: Là cơ sở nghiên cứu ứng dụng có uy tín; Xuất bản được giáo trình chuyên ngành; Hoàn thành tin học hóa quá trình đào tạo và quản lý.
Dịch vụ: Hợp đồng tư vấn và thực hiện các đề tài xã hội; Duy trì quan hệ truyền thống giữa trường và doanh nghiệp trong đào tạo, tư vấn và tài trợ; Đáp ứng đầy đủ dịch vụ khu nội trú.
Những mục tiêu này sẽ được thực hiện thông qua các giải pháp chiến lược chi tiết trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với những chỉ tiêu cụ thể đảm bảo tính khả thi cao nhất.
5. Giải pháp chiến lược
Tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành: Kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ; Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, chuẩn hoá quá trình điều hành; Xác lập cơ chế phát huy nội lực, phân định trách nhiệm, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài; Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các đơn vị trực thuộc Trường.
Đội ngũ cán bộ: Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo hướng sử dụng tốt những cán bộ hiện có và tuyển dụng cán bộ mới đáp ứng được yêu cầu của công việc; Có chính sách cụ thể để thu hút người tài về Trường làm việc; Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ thông qua các tiêu chí về hiệu quả. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng và kỷ luật đúng đắn, kịp thời; Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và không ngừng nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên yên tâm công tác.
Đào tạo: Điều tra, khảo sát nhu cầu nhân lực của thị trường và cơ cấu phát triển ngành nghề của xã hội để xây dựng cơ cấu ngành nghề hợp lý nhằm phát huy thế mạnh của Trường; Định kỳ đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; Hợp tác, liên kết đào tạo với một số trường nước ngoài; Áp dụng các chương trình giáo dục tiên tiến của nước ngoài.
Nghiên cứu khoa học: Xây dựng các định hướng NCKH hàng năm, có chính sách đầu tư các nguồn lực hợp lý; Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, học sinh – sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; Tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Cơ sở vật chất: Xây dựng cơ sở vật chất theo đúng quy hoạch và tiến độ, đáp ứng yêu cầu tăng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ trong Nhà trường; Trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ cho lộ trình tin học hóa toàn diện các hoạt động trong Nhà trường.
Tài chính: Xây dựng cơ chế quản lý tài chính theo hướng tự chủ hạch toán, minh bạch, công khai các khoản thu chi, thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách và các văn bản quản lý tài chính của Nhà nước; Đa dạng hoá và tăng các nguồn thu, tăng dần tỷ trọng các nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước trong tổng các nguồn thu của Nhà trường; Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân và mạng lưới cựu học sinh - sinh viên của Trường.
Các giải pháp này được đưa ra với các lộ trình cụ thể qua từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu phát triển của Nhà trường cũng như phù hợp với nhu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế thế giới.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn là vi phạm bản quyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây